Turanoceratops tardabilis – pierwszy ceratopsyd z Azji

Autor: Maciej Ziegler, skrecu. Tłumaczenie: Łukasz Czepiński. Korekta: mgr Dawid Mazurek.
02.04.2009.
Sues, H.-D., and Averianov, A. (2009). „Turanoceratops tardabilis—the first ceratopsid dinosaur from Asia.” Naturwissenschaften, doi:10.1007/s00114-009-0518-9.

Turanoceratops tardabilis z górnej kredy (turon) formacji Bissekty z Dzharakuduk w Uzbekistanie jest pierwszym definitywnym ceratopsydem z Azji. Ponowne zbadanie oryginalnych i nowych materiałów wskazuje na obecność u turanoceratopsa dobrze rozbudowanych rogów nadoczodołowych i prawdopodobnego braku rogu nosowego. Turanoceratops jest bardziej zaawansowany niż bardziej lub mniej współczesny mu Zuniceratops z formacji Moreno Hill z Nowego Meksyku w obecności zębów o podwójnym korzeniu i dwóch lub trzech zębów w każdym pionowym rzędzie zębów.


Powiązane:
1. Streszczenie artykułu na „SpringerLink” (j. angielski)
2. Dyskusja na Forum Dinozaury.com!


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/090401ttpcza02.jpg.jpg

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Róg nadoczodołowy i fragmenty kości kończyn turanoceratopsa.

a-c) CCMGE 251/12457 - holotyp, niekompletna lewa kość szczękowa;  d-e) ZIN PH 303/16 - fragment prawej kości szczękowej; f-h) CCMGE  255/12457 - niekompletna kość przedzębowa
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Fragmenty szczęki Turanoceratops tardabilis.