Shidaisaurus jinae – nowy bazalny tetanur

Autor: Maciej Ziegler, hanys. Tłumaczenie: Maciej Ziegler.
28.02.2009.
Wu X., Currie P.J., Dong Z., Pan S. & Wang T., 2009 – „A New Theropod Dinosaur from the Middle Jurassic of Lufeng, Yunnan, China”. Acta Geologica Sinica 83: 9-24.

Opisano nowy rodzaj i gatunek teropoda z grupy tetanurów na podstawie niekompletnego szkietetu. Nazwano go Shidaisaurus jinae. Skamieniałości odnaleziono blisko najwcześniejszych osadów górnej części formacji Lufeng w prowincji Junnan w Chinach. Pochodzą one z wczesnej środkowej jury (ok. 176-167 Ma). To pierwszy teropod ze środkowej jury Junnanu. Różni się od innych jurajskich teropodów budową puszki mózgowej, kręgosłupa i pasa miednicowego. Brak pleuroceli w obrotniku i tylnych kręgach grzbietowych sugeruje, że nowy teropod jest dość prymitywny i bardziej plezjomorficzny niż większość środkowo i późnojurajskich teropodów z Chin, które w dużej części nie zostały jeszcze dobrze opisane. Późniejsze badania będą konieczne do wyzmaczenia relacji filogenetycznych Shidaisaurus jinae.


Powiązane:
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Szkic szkieletu Shidaisaurus jinae, w pozycji, w jakiej go odkryto.