Miragaia longicollum – nowy, długoszyi stegozaur z Portugalii

Autor: Kahless. Tłuamczenie: Łukasz Czepiński. Korekta: Maciej Ziegler.
27.02.2009.
Octávio Mateus, Susannah C.R Maidment & Nicolai A Christiansen, 2009. „A new long-necked „sauropod-mimic” stegosaur and the evolution of the plated dinosaurs” Proc. R. Soc. B, doi:10.1098/rspb.2008.1909

Nowo opisany stegozaur, Miragaia longicollum gen. et sp. nov., z późnej jury Portugalii posiadał długą szyję złożoną z przynajmniej 17 kręgów szyjnych. To o 8 kręgów szyjnych więcej niż u szyj bazalnych ptasiomiednicznych, takich jak Scutellosaurus. Miragaja posiada więcej kręgów szyjnych niż większość zauropodów. Długość szyi była spowodowana przez zmianę przednich kręgów grzbietowych w szyjne i, prawdopodobnie, wydłużenie trzonów. Wszystkie te anatomiczne cechy są zbieżnością ewolucyjną z cechami u szyj zauropodów.

Miragaia longicollum została opisana na podstawie częściowego, artykułowanego szkieletu i zawiera jedyne znane szczątki czaszki wśród europejskich stegozaurów.

Jak wynika z przeprowadzonej przez autorów opisu dinozaura analizy kladystycznej (na podstawie Maidment i in., 2008 z dodatkowymi czterema cechami), Miragaia jest blisko spokrewniona z Dacentrurus. Dla tych zwierząt utworzono nowy klad – Dacentrurinae, definiowany jako zawierający wszystkie stegozaury bliżej spokrewnione z Dacentrurus armatus niż z Stegosaurus armatus. Jest to klad siostrzany do Stegosaurinae, który zawiera Stegosaurus armatus, S. mjosi (Hesperosaurus) i S. homheni (Wuerhosaurus). Analiza wykazała, że Dacentrurus jest zaawansowanym stegozaurydem, wbrew wcześniejszym badaniom, w których figurował on jako najbardziej bazalny członek Stegosauridae.


Powiązane:

http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/090227mlngszp01.jpg.jpg

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Rekonstrukcja szkieletu Miragaia longicollum (na podstawie ML433 i ML433-A).

Rekonstrukcja miragaji - ma za mało płyt na szyi (autor: David  Lam)
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Rekosntrukcja maragai.
Czaszka w widoku górnym (I) i bocznym (II)
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Czaszka M. longicollum.