Dowód na walki wewnątrzgatunkowe u ceratopsydów

Autor: Maciej Ziegler. Tłumaczenie: Łukasz Czepiński. Korekta: Maciej Ziegler.
03.02.2009.
Farke AA, Wolff EDS, Tanke DH (2009). Evidence of Combat in Triceratops. PLoS ONE, 4 (1)

Streszczenie:
Tło
Rogi i kryza triceratopsa i innych ceratopsydów (dinozaurów rogatych) są interpretowane różnie – jako struktury ozdobne, albo jako broń przeciwko pobratymcom i drapieżnikom. Zmiany (w postaci zagojonych złamań, rzekomych śladów ukłuć) na czaszkach Triceratops zostały wykorzystane jako niepotwierdzone wskazówki na występowanie wewnątrzgatunkowych walk triceratopsów, podobnych do tych, spotykanych u współczesnych zwierząt rogatych. Jeśli ceratopsydy z różnymi morfologiami czaszki używały swych rogów w takich walkach, powinno znaleźć to potwierdzenie w ilości uszkodzeń całej czaszki.

Metodologia/Główne wnioski
Używając metody „G-test”, porównano wskaźniki występowania obrażeń (lub zmian) u Triceratops (z dużymi rogami nad oczyma i mniejszym rogiem nosowym) i innego ceratopsyda, Centrosaurus (z mniejszymi rogami nad oczyma i dużym rogiem nosowym) dla kości: nosowej, jarzmowej, łuskowej i ciemieniowej czaszki. Oba taksony różnią się znacznie w występowaniu zmian w kości łuskowej kryzy (gdzie stosunek ilości elementów patologicznych danych kości do ilości wszystkich zbadanych elementów u centrozaura jest równy 0,002), ale nie w innych kościach czaszki (stosunek >0,20).

Wnioski/Znaczenie
Ten wzorzec jest zgodny z hipotezą, że Triceratops używał swych rogów w walce, a także kryzy, będącej strukturą chroniącą dla tego taksonu. Niższe wskaźniki patologii u Centrosaurus mogą wskazywać na bardziej wizualne niż fizyczne zastosowanie ornamentacji czaszki u tego rodzaju, albo na formę walki skoncentrowaną bardziej na ciele, niż na czaszce.


Wpis na blogu Open Source Paleontologist:
http://openpaleo.blogspot.com/2009/01/triceratops-combat.html

http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/090203dnwwuc01.jpg.jpg

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Schemat czaszek Triceratops i Centrosaurus.

Ilustracja przedstawiająca walkę dwóch osobników triceratopsa.

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Walczące triceratopsy.

Strzałki wskazują zmiany na lewej kości jarzmowej okazu YPM 1822 i  prawej kości łuskowej okazu YPM 1828.

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif
Zniekształcone kości czaszek triceratopsów.
Ilustracja przedstawiająca hipotetyczny sposób walki osobników  centrozaura.

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Walczące centrozaury.

Strzałki wskazują na zmiany na wewnętrznej powierzchni kości  łuskowej kryzy.

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif
Zniekształcona kość łuskowa centrozaura.