Daxiatitan binglingi – nowy tytanozaur z Chin

Autor: Maciej Ziegler. Korekta: Tomasz Singer.
20.01.2009.
You, H.-L., Li, D.-Q., Zhou, L.-Q., and Ji, Q. 2008. Daxiatitan binglingi: a giant sauropod dinosaur from the Early Cretaceous of China. Gansu Geology 17 (4): 1-10.

Opisano nowy rodzaj i gatunek tytanozaura – Daxiatitan binglingi – na podstawie niekompletnego szkieletu odkrytego we wczesnokredowych osadach grupy Hekou (basen Lanzhou, prowincja Gansu, Chiny). Niezwykłą cechą jest budowa kości udowych, z dystalnymi kłykciami skośnymi górnobocznie pod kątem ok. 10° w porównaniu do osi kości udowej oraz tylnowewnętrznie i przedniozewnętrznie w widoku od dołu, co wskazuje na styl chodzenia zwierzęcia z mocno rozsuniętymi bocznie kończynami. Analiza kladystyczna ujawniła pozycję między rodzajami Euhelopus i Malawisaurus, co dowodzi, że Daxiatitan jest bazalnym przedstawicielem Titanosauria.
Olbrzymie kręgi szyjne daksiatytana wskazują, że był to jeden z największych dinozaurów z Azji. Długość szyi oszacowano na ponad 12 m. Porównanie z długoszyim, znacznie prymitywniejszym euzauropodem Mamenchisaurus hochuanensis (szyja ok. 47% długości całkowitej) sugeruje zwierzę o długości 30 m. Jeżeli Daxiatitan miał bardziej typowe proporcje, to jego długość musiała znacznie przekraczać 30 m.


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/dxb01.jpg.jpg
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Prawa łopatka z kością kruczą (a) i kość udowa (b).