Nowy typ piór u nowych osobników Beipiaosaurus

Autor: Maciej Ziegler.
18.01.2009.
X. Xu, X. Zheng, H. You (2009). „A new feather type in a nonavian theropod and the early evolution of feathers.” Proceedings of the National Academy of Sciences DOI: 10.1073/pnas.0810055106

Wszystkie opisane dotąd typy piór nieptasich teropodów są złożonymi strukturami, zbudowanymi z wielu włókien. Odkryte rodzaje piór dobrze współgrają z przewidywanymi stadiami rozwoju tych tworów, prócz nieznanego do tej pory pierwszego etapu. Naukowcy właśnie donieśli o odkryciu u dwóch osobników bazalnego terizinozauroida Beipiaosaurus piór, które są pojedyńczymi włóknami. Jest to jedyna do tej pory zaobserwowana w materiale kopalnym obecność pierwszego stadium rozwoju piór u dinozaura. Odkrycie wzmacnia hipotezę, że pióra wyewoluowały i zróźnicowały się u nieptasich teropodów przed pojawieniem się ptaków i lotem.

Nowy typ piór u beipiaozaura charakteryzuje się znacznymi rozmiarami – są one długie na 10-15 cm i szerokie na 2-3 mm. Są one rozmieszczone na głowie, szyi oraz ogonie – częściach ciała często pełniących funkcje pokazowe u ptaków i ssaków. Twory przypominające prymitywne pióra beipiaozaura zaobserwowano wcześniej u prymitywniejszych teropodów (prawdopodobnie „dilofozaurydów”), dinozaurów ptasiomiednicznych (Psittacosaurus sp.) oraz u pterozaurów, co może sugerować, że takie pokrycie ciała nie było ograniczone jedynie do celurozaurów, lecz mogło charakteryzować już żyjącego w środkowym triasie wspólnego przodka dinozaurów i pterozaurów, należącego do kladu Ornithodira.


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/ntpub01.jpg.jpg
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Nowy materiał beipiaozaura z widocznymi piórami w pierwszym stadium rozwoju.