Minotaurasaurus ramachandrani – nowy ankylozaur z Pustyni Gobi

Autor: Maciej Ziegler. Tłumaczenie: Maciej Ziegler. Korekta: Łukasz Czepiński
17.01.2009.
Opisano nowego ankylozauryda z górnej kredy pustyni Gobi – Minotaurasaurus ramachandrani – na podstawie praktycznie kompletnej czaszki wraz z dolną szczęką. Czaszka jest równoboczna, w kształcie trójkąta (w widoku z góry) i zawiera duże, bogato zdobione nosowe osteodermy, które dają czaszce wygląd kojarzący się z bykiem z rozdętymi nozdrzami. Puszka mózgowa ma bardziej prymitywną budowę w porównaniu z innymi ankylozaurami z Gobi.

http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/mr01.jpg.jpg http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Rekonstrukcja przyżyciowa czaszki nowego ankylozaura.
Czaszka Minotaurasaurus ramachandrani

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Czaszka Minotaurasaurus ramachandrani.

Czaszka minotaurazaura w widoku od przodu

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif
Czaszka Minotaurasaurus ramachandrani.
Zbliżenie na zęby minotaurazaura

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Zbliżenie na zęby minotaurazaura.