Ceratonykus oculatus – nowy alwarezzauryd z Mongolii

Autor: Maciej Ziegler. Tłumaczenie: Łukasz Czepiński. Korekta: Maciej Ziegler
17.01.2009.
Alifanov, V.R. and Barsbold, R. (2009). „Ceratonykus oculatus gen. et sp. nov., a new dinosaur (?Theropoda, Alvarezsauria) from the Late Cretaceous of Mongolia.” Paleontol. Zh. (Russ.) 2009, 1: 86â99.
., włączając w to krótką kość udową, długie kości stepowo-śródstopia oraz znacznie zredukowaną trzecią kość śródstopia. Nadgarstek i śródręcze zawierają szpikokształtne kości. Naturalny odlew wnętrza czaszki nowego taksonu ukazuje duże, akustyczne bulwy, wewnętrzne położenie płatów wzrokowych w śródmózgowiu i brak pionowej krzywizny na ścianie mózgowej. Uzyskane dane poddają w wątpliwość pozycję taksonomiczną alwarzezzaurydów wśród Theropoda.


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/co01.jpg.jpg
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Rekonstrukcja skamieniałości Ceratonykus oculatus.

*klasyfikacja podana przez autorów pracy