Skorpiovenator bustingorryi

Autor: Daniel Madzia. Tłumaczenie: Maciej Ziegler
09.12.2008.
Canale, J. I., Scanferla, C. A., Agnolin, F., Novas, F. E. 2008.New carnivorous dinosaur from the Late Cretaceous of NW Patagonia and the evolution of abelisaurid theropods.Naturwissenschaften. doi 10.1007/s00114-008-0487-4.

Opisano niemal kompletny szkielet nowego abelizauryda -Skorpiovenator bustingorryi. Holotyp znaleziono w datowanych na późny cenoman-wczesny santon skałach w zachodniej Argentynie. Utworzono też nowy klad południowoamerykańskich abelizaurydów – Brachyrostra, zawierający wszystkie abelizaurydy bliżej spokrewnione z Carnotaurus sastrei niż zMajungasaurus crenatissimus. Cechą tego kladu jest skrócenie i „hiperskostnienie” góry czaszki, połączone z postępującym zmniejszeniem oczodołu. Miało to prawdopodobnie na celu absorbowanie wstrząsów. Wytworzenie rogopodobnych struktur i wzmocnienie czaszki nastąpiło prawdopodobnie niezależnie u wielu abelizaurydów. Na podstawie podobnieństwa zębów skorpiowenatora i karcharodontozaurydów zasugerowano, że domniemane zęby tych ostatnich z czasów po cenomanie (od 93 Ma) należały w rzeczywistości do przedstawicieli Abelisauridae.


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/sb01.jpg.jpg http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Okaz holotypowy Skorpiovenator bustingorryi – MMCH-PV 48.

Kompletna czaszka Skorpiovenator bustingorryi: a) fotografia; b) rysunek z oznaczeniem kości; c) pojedynczy ząb skorpiowenatora; d-e) domniemany ząb karcharodontozauryda.

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Czaszka Skorpiovenator bustingorryi

Uaktualniony kladogram teropodów, uwzględniający Skorpiovenator bustingorryi oraz Brachyrostra.
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Uaktualniony kladogram Theropoda.