Pitekunsaurus macayai – nowy argentyński tytanozaur

Autor: Tomasz Singer. Korekta: skrecu, Łukasz Czepiński.
09.11.2008.
Filippi, L.S.; and Garrido, A.C. (2008). „Pitekunsaurus macayai gen. et sp. nov., new titanosaur (Saurischia, Sauropoda) from Upper Cretaceous Neuquén Basin, Argentina”. Ameghiniana 45 (3): 575-590.

Nowy tytanozaur, Pitekunsaurus macayai, został opisany na podstawie materiału składającego się z: mózgoczaszki, lewej kości czołowej, zęba, 4 szyjnych, 3 grzbietowych i 4 ogonowych kręgów, fragmentów żeber, prawej kości łokciowej, łopatki i fragmentu górnej części kości ramiennej. Ząb ma ołowkowaty kształt, typowy dla zaawansowanych tytanozaurów. Kształt kręgów szyjnych wskazuje na to, że dinozaur ten posiadał dość długą, delikatną szyję. Natomiast budowa kręgów ogonowych świadczy o jego bliskim pokrewieństwie z innym argentyńskim tytanozaurem – Rinconsaurus caudamirus.

Etymologia: Pierwszy człon nazwy rodzajowej –  „pitekun” – pochodzi z języka Indian Mapuche i oznacza „ujawniać, odkrywać coś”. Epitet gatunkowy nadano na cześć Luis’a Macaya’ego, który znalazł kości pitekunzaura i przekazał je do muzeum.Pitekunsaurus macayai oznacza więc „ujawnionego jaszczura Macaya’ego”.


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/pmnat01.jpg.jpg
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Prof. Leonardo S. Filippi, jeden z autorów pracy o Pitekunsaurus macayai.