Heterodontozaury były wszystkożerne?

Autor: Maciej Ziegler. Tłumaczenie: Łukasz Czepiński. Korekta: Maciej Ziegler
30.10.2008.
Richard J. Butler, Laura B. Porro, and David B. Norman, 2008.A Juvenile Skull of the Primitive Ornithischian Dinosaur Heterodontosaurus Tucki from the ‚Stormberg’ of Southern Africa. Journal of Vertebrate Paleontology. 28(3) 

Heterodontozaurydy są enigmatyczną grupą prymitywnych dinozaurów ptasiomiednicznych, najlepiej znanych z wczesnej jury południowej części Afryki. Ponieważ materiał kostny jest rzadki i często słabo zachowany, taksonomia, systematyka i paleobiologia tego kladu jest kontrowersyjna. Została opisana nowa, częściowa czaszka młodego osobnika Heterodontosaurus tucki ze stanowiska „Stormberg” w Afryce Południowej. Czaszka ta dostarcza nowych informacji na temat anatomii i ontogenezy czaszki, dymorfizmu płciowego i wymiany zębowej wśród heterodontozaurydów. Kilka zmian ontogenetycznych w morfologii zębowej, występujących u Heterodontosauruspotwierdza wcześniejsze sugestie, mówiące że cechy zębów są informatywne dla taksonomii na poziomie gatunku wśród tych dinozaurów. Ponadto, obecność dobrze rozwiniętych zębów charakterystycznych dla mięsożerców (kłopodobnych) w okazie młodocianym, zaprzecza hipotezom, jako że posiadały je tylko osobniki dojrzałe jednej płci. Komputerowa tomografia ujawniła, że wymienianie zębów jest nieobecne zarówno u młodocianych jak i u dorosłych osobników; co więcej różnica w całkowitym rozmiarze zębów pomiędzy młodocianym a dorosłym okazem demonstruje, że zamienność musiała występować podczas rozwoju osobniczego.


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/wh01.jpg.jpg
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Czaszka młodocianego heterodontozaura, opisana w nowej pracy.