Stokesosaurus langhami – nowy gatunek późnojurajskiego tyranozauroida

Autor: Maciej Ziegler
28.10.2008.
Benson, R.B.J. (2008). „New information on Stokesosaurus, a tyrannosauroid (Dinosauria: Theropoda) from North America and the United Kingdom.” Journal of Vertebrate Paleontology, 28(3):732-750. doi: 10.1671/0272-4634(2008)28[732:NIOSAT]2.0.CO;2.

Właśnie opisano nowy gatunek stokesozaura na podstawie niekompletnego szkieletu pozaczaszkowego odnalezionego w późnojurajskich (wczesny tyton, ok. 151-147 Ma) osadach z Dorset w Anglii. Stokesosaurus langhami jest największym jurajskim tyranozauroidem, i drugim znanym z dobrego materiału kopalnego – pozostali jurajscy przedstawiciele tej grupy teropodów znani są wyłącznie z izolowanych szczątków. Odkrycie S. langhami jest dowodem na to, że w późnej jurze małe i średniej wielkości tyranozauroidy żyły na terenie nie tylko Azji (Guanlong) i Ameryki Północnej (Stokesosaurus clevelandi), ale także w Europie. Obecność rodzaju Stokesosaurus w osadach datowanych na tyton w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz brak szczątków tyranozauroidów w równych wiekiem skałach afrykańskich pozwala przypuszczać, że między Europą a Ameryką Północną istniało połączenie lądowe, które nie obejmowało jednak Afryki.
Wśród znalezonego materiału są kości miednicy, górne części kończyn tylnych oraz kręgi (głównie grzbietowe tylne, krzyżowe i ogonowe przednie). Odnaleziony osobnik miał około 5 metrów długości.


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/sl01.jpg.jpg
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif
Stokesosaurus langhami – rekonstrukcja przyżyciowa.