Epidexipteryx hui gen. et sp. nov.

Autor: Maciej Ziegler
26.10.2008.
Zhang, Zhou, Xu, Wang & Sullivan, 2008. A bizarre Jurassic maniraptoran from China with elongate ribbon-like feathers. Nature 455, 1105-1108 (23 October 2008).

Ostatnie odkrycia celurozaurów pozwoliły znacznie powiększyć nasza wiedzę o przemianie tych dinozaurów w ptaki, lecz wszystkie te rodzaje były reprezentantami znanych grup dinozaurów. Właśnie opublikowano opis nowego, ptakopodobnego maniraptora z grupy Avialae, która zawiera ptaki (Aves) i ich najbliższyh krewnych, np. Archaeopteryx. Nowy bazalny przedstawiciel Avialae – Epidexipteryx hui pochodzi ze skał datowanych na środkową-późną jurę z Mongolii Wewnętrznej (północno-zachodnie Chiny). Nowy rodzaj charakteryzuje się niezwykłą kombinacją cech rożnych grup celurozaurów, szczególnie owiraptorozaurów.
Analiza filogenetyczna wykazała, że Epidexipteryx jest taksonem siostrzanym Epidendrosaurus. Został zaliczony do rodziny Scansoriopterygidae. Epidexipteryx posiadał dwie pary wydłużonych, podobnych do wstęg piór ogonowych. Jego kończyny są pozbawione piór konturowych, które umożliwiają lot. Odkrycie epideksipteryksa ujawnia, że członkowie kladu Avialae eksperymentowali z formą i funkcją pokrycia ciała już w okresie jurajskim. Epideksipteryks jest kolejnym ogniwem paleontologicznej układanki, która obrazuje przemianę teropodów w ptaki.


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/epidexipteryx05.jpg.jpg http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Okaz holotypowy Epidexipteryx hui – IVPP V15471.

Rekonstrukcja czaszki epideksipteryksa
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Rekonstrukcja czaszki.

Rekonstrukcja szkieletu Epidexipteryx hui.
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Rekonstrukcja szkieletu.

Rekonstrukcja przyżyciowa
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif
Rekonstrukcja przyżyciowa.
Rekonstrukcja przyżyciowa
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Rekonstrukcja przyżyciowa.