Nowe prace o mezozoicznych gadach z Polski

Autor: Dawid Mazurek
07.10.2008.
W nowym Przeglądzie Geologicznym artykuł Grześka Niedźwiedzkiego i Zbigniewa Remina o tropach dużych wczesnojurajskich teropodów z Polski: Tropy wielkich teropodów z osadów górnego pliensbachu Gór Świętokrzyskich.

W tym samym numerze krótka notka Tomka Suleja i Grześka Niedźwiedzkiego odnośnie postępów prac w Lipu Śląskim: Lipie Śląskie koło Lisowic — okno na późnotriasowy ekosystem lądowy.

W najnowszym Geological Quarterly bardzo ciekawa praca dotycząca stanowiska Krasiejów: Evidence for a very low-energy fluvial system: a case study from the dinosaur-bearing Upper Triassic rocks of Southern Poland. Beata Gruszka i Tomasz Zieliński rekonstruują środowisko Krasiejowa, rozwijając pomysły przedstawione w 2005 roku na II popularnonaukowej sesji z serii „Śląskie dinozaury z Krasiejowa”. W profilu Krasiejowa, patrząc od dołu, możemy wyróżnić: osady anastomozującej rzeki, osady jeziorne z paleoglebami u stropu, oraz osady rzeki meandrującej. W każdej z tych jednostek znajdujemy nagromadzone kości kręgowców.


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/npomgzp01.jpg.jpg
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif
Okładka najnowszego Przeglądu Geologicznego.