Aerosteon riocoloradensis

Autor: Maciej Ziegler. Tłumaczenie: Dawid Mazurek
05.10.2008.
Sereno, P. C., i in. 2008. Evidence for avian intrathoracic air sacs in a new predatory dinosaur from Argentina. PLoS ONE 3 (9): e3303 

Został opisany nowy rodzaj i gatunek drapieżnego dinozaura z Argentyny – Aerosteon riocoloradensis. Jest on znany z holotypuMCNA-PV-3137 (niekompletny szkielet niemal dorosłego osobnika, odkryto: fragmenty czaszki, sporo kręgów, żebra, żebra brzuszne – gastralia, fragmenty obręczy barkowej i obręczy miednicznej) i materiału dodatkowego: MCNA-PV-3138(kość z lewej kończyny znaleziona ok. 10 metrów od holotypu) iMCNA-PV-3139 (niekompletna lewa kończyna, kilka kilometrów od holotypu). Wiek okazów wydobytych z formacji Anacleto (grupa Neuquen) szacuje się na około 84 miliony lat (górna kreda: santon). Nazwa rodzajowa dinozaura oznacza z greki „powietrzną kość” i jest związana z kluczową z naukowego punktu widzenia cechą aerosteona – analiza kości wykazała obecność silnie rozwiniętych przestrzeni pneumatycznych – za życia miejsc dla worków powietrznych takich jak u ptaków! Przy dziesięciu metrach długości aeroston był z pewnością w stanie zapolować nawet na tytanozaury, których skamieniałości również odnajdujemy w formacji Anacleto. Aeroston wydaje się być przedstawicielem wymarłej już wówczas gdzie indziej w świecie grupy dinozaurów – allozauroidów.


 

Rekonstrukcja autorstwa Todda Marshalla.
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Rekonstrukcja aerosteona.
 

Rekonstrukcja autorstwa Todda Marshalla.
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Rekonstrukcja aerosteona.