Similicaudipteryx yixianensis gen. et sp. nov.

Autor: Daniel Madzia. Tłumaczenie: Łukasz Czepiński. Korekta: Daniel Madzia, Maciej Ziegler
25.08.2008.
He, T., Wang, X.-L., and Zhou, Z.-H. 2008. A new genus and species of caudipterid dinosaur from the Lower Cretaceous Jiufotang Formation of western Liaoning, China. Vertebrata PalAsiatica 46(3):178-189.
Nowy owiraptorozaur, Similicaudipteryx yixianensis gen. et sp. nov., został opisany na podstawie skamieniałości z formacji Jiufotang (120 Ma) Grupy Jehol w zachodnim Liaoning w Chinach. Dinozaur został zaliczony do Caudipteridae, ze względu na sztyletokształtny pygostyl oraz kształt kości biodrowej, bardzo podobny do tego u Caudipteryx. Nowy rodzaj różni się od innych owiraptorozaurów proporcją długości kości łonowej do k. biodrowej, równą tutaj 1,46, a także obecnością dwóch dużych i głębokich przysadek na kręgach grzbietowych. Dotychczas kaudipterydy były znane jedynie z ogniwa Jianshangou formacji Yixian (125 Ma) na terenie Sihetun w Prowincji Liaoning. S. yixianensis jest więc pierwszym kaudipterydem z formacji Jiufotang. Nowe odkrycia dostarcza kolejnych informacji do dyskusji na temat ewolucji owiraptorydów we wczesnej kredzie. Jego nazwa oznacza „podobnego Caudipteryx z Yixian”.

http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/sy01.jpg.jpg
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Holotyp S. yixianensis (IVPP V 12556).
Źródło ilustracji: Vertebrata PalAsiatica
Cr - żeberka szyjne, Cv - kręgi szyjne, Dv - kręgi grzbietowe, Hy - przysadki.
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Kręgi szyjne i grzbietoweSimilicaudipteryx.
Mt I-IV - kości śródstopia, Pd I-IV - kości palców.
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif
Lewa stopa similikaudipteryksa