Nowy alwarezzauryd – Albertonykus

Autor: Sebastian Oziemski
20.07.2008.
Na witrynie periodyku Cretaceous Research pojawiła się wersja robocza artykułu opisującego nowy rodzaj alwarezzauryda.

Streszczenie: Opisano nowy gatunek alwarezzaurydaAlbertonykus borealis, którego skamieniałości zostały odnalezione w późnokredowych skałach Alberty w Kanadzie. Okaz (holotyp TMP 2001.45.91) to lewa kość łokciowa. Odniesiono do niej ponadto inny materiał, który pochodzi co najmniej od dwóch osobników. Został on wyizolowany spośród kości innego teropoda Albertosaurus, którego łupem padły zapewne zwierzęta. Odnalezione szczątki to w sumie niekompletne kości kończyn tylnych jak i przednich. Analiza filogenetyczna rodzaju pokazuje, że jest on bliźniaczym taksonem do azjatyckiej podrodziny alwarezzaurydów Mononykinae. Potwierdza to ponadto hipotezę, iż rodzina ta wywodzi się z Ameryki Południowej, a następnie rozproszyła się po Ameryce Północnej oraz Azji. W pracy tej autorzy dużo uwagi poświęcili budowie morfologicznej kończyn przednich alwarezzaurydów. Wskazuje ona na to, iż Albertonykus i jego krewni nie byli dobrymi kopaczami, gdyż były zbyt krótkie. Łapy tych zwierząt pełniły raczej funkcję rozgarniającą lub podważającą. Możliwa jest ponadto hipoteza, według której teropody te żywiły się ukrytymi w spróchniałych pniach owadami i larwami. Potwierdza to m.in niedawne odkrycie skamieniałego drzewa, które nosi wyraźne ślady działalności niewielkich stworzeń podobnych do współczesnych korników i termitów.

Longrich, N. R., Currie, P. J. (w druku). Albertonykus borealis, a new alvarezsaur (Dinosauria: Theropoda) from the Early Maastrichtian of Alberta, Canada: Implications for the systematics and ecology of the Alvarezsauridae. Cretaceous Research. doi: 10.1016/j.cretres.2008.07.005

Źródło: Cretaceous Research

Źródło ilustracji: Cretaceous Research