Ślady dinozaurów drapieżnych z osadów retyku w Seebergen (Turyngia, Niemcy)

Redaktor: Dawid Mazurek
16.07.2008.
Podczas odbywających się w roku 2005 warsztatów triasowych, w kamieniołomie Kammerbruch (Niemcy: Turyngia), jeden z uczestników, Grzegorz Niedźwiedzki, natrafił na tropy późnotriasowych dinozaurów. Takie skamieniałości są bardzo istotne z punktu widzenia biostratygrafii triasu, ale też i wiedzy o dinozaurowych faunach przełomu okresów. W najnowszym Przeglądzie Geologicznym (Vol 56, No. 7) autor odkrycia opisuje następujące tropy: pozostawiony przez niewielkiego teropoda – cf. Grallator isp., celofyzoida – Anchisauripus isp., oraz dużego teropoda – cf. Eubrontes isp. Wśród gorzej zachowanych ichnoskamieniałości jest też nieoznaczalny fragment szlaku teropoda. Porównawczo przedstawiono też ciekawe znaleziska (w trakcie opracowywania) górnotriasowych tropówAnchisauripus isp. i cf. Eubrontes isp. z Polski: ze Śląska (Niedźwiedzki & Sulej, 2007) i z Karpat (Niedźwiedzki, 2005). 


Eubrontes isp.
Eubrontes isp.
Źródło ilustracji: Przegląd Geologiczny