Nowy zeszyt Palaeontology

Redaktor: Dawid Mazurek
16.07.2008.
Ukazał się nowy zeszyt periodyku Palaeontology (Vol. 51, Issue 4). Wśród wielu ciekawych artykułów ukazało się też i kilka dinozaurowych. Na stronach 775 – 791 Chunling Gao i współpracownicy opisali nowy gatunek wczesnokredowego ptaka z Chin – Zhongornis haoae gen. et sp. nov., który jest istotny z punktu widzenia ewolucji ptaków. Analiza kladystyczna wykazała bowiem, że stanowi takson siostrzany do Pygostylia. Z kolei Darla K. Zelenitsky i Francois Therrien (str. 807 – 816) analizują cechy reprodukcyjne maniraptorów i ich znaczenie dla parataksonomii jaj. Uberabatitan ribeirori gen. et sp. nov. to nowy gatunek późnokredowego tytanozaura z Brazylii, którego opisują Leonardo Salgado i Ismar de Souza Carvalho (str. 881 – 901). Nick Longrich wnioskuje na stronach983 – 997 o obecności w późnokredowych osadach Ameryki Północnej trzeciego (poza OrnithomimusStruthiomimus) rodzaj ornitomimida. Na koniec, zespół Karla T. Batesa przedstawia (str. 999 – 1010) możliwości trójwymiarowego modelowania i analizy szlaków dinozaurów.

 

Tags: