Hongshanopterus lacustris gen. et sp. nov.

Autor: Daniel Madzia. Tłumaczenie: Łukasz Czepiński. Korekta: Tomasz Sokołowski
12.07.2008.
Wang, X., Campos, D. A., Zhou, Z., and Kellner A. W. A. 2008. A primitive istiodactylid pterosaur (Pterodactyloidea) from the Jiufotang Formation (Early Cretaceous), northeast China. Zootaxa 1813: 1–18. 

Streszczenie: Został opisany nowy pterozaur – Hongshanopterus lacustris gen. et sp. nov. z wczesnej kredy formacji Jiufotang, z zachodniego Liaoning w Chinach. Okaz (IVPP V14582) składa się z czaszki zachowanej w widoku podniebiennym, a także kilku izolowanych kręgów szyjnych. Bazując na ustnojęzykowym ściśnięciu zębów z trójkątną koroną, Hongshanopterus lacustriszostał zaliczony do Istiodactylidae. Okaz przedstawia szereg plezjomorficznych właściwości takich jak przedłużone, skierowane do tyłu zęby i dlatego jest, być może, najbardziej prymitywnym przedstawicielem tej grupy. Nowy gatunek także różni się od innych iztiodaktylidów posiadaniem większej ilości zębów, co potwierdza charakterystyczna korona skierowana do tyłu. Trójka innych członków Istiodactylidae jest obecnie reprezentowana w depozytach Jiufotang: Nurhachius ignaciobritoi, Istiodactylus sinensisLongchengpterus zhaoi. Do nich dodajemy Liaoxipterus brachyognathus, wcześniej klasyfikowany jako przedstawiciel Ctenochasmatidae, ale on także posiada trójkątne ustnojęzykowo ściśnięte zęby i jest potencjalnym starszym synonimem Lonchengpterus zhaoi. Podniebienna anatomia Hongshanopterus lacustris potwierdza pierwotne hipotezy, że Istiodactylidae należy rozpatrywać w ściślejszych relacjach do Anhangueridae niż Pteranodon (lub Pteranodontidae).


Holotyp Hongshanopterus lacustris - IVPP V14582
Holotyp Hongshanopterus lacustris – IVPP V14582
Źródło ilustracji: Zootaxa