Didactylornis jii – nowy sapeornityd z dolnej kredy Chin

Autor: Daniel Madzia. Tłumaczenie: Łukasz Czepiński. Korekta: Maciej Ziegler.
25.05.2008.
Yuan, Ch. 2008. A new Genus and Species of Sapeornithidae from Lower Crateacous in Western Liaoning, China. Acta Geologica Sinica 82 (1).

Sapeornithidae to bazalna pygostylowa rodzina prymitywnych, wczesnokredowych ptaków, w obrębie której opisano do tej pory jedynie jeden rodzaj i gatunek – Sapeornis chaoyangensis. Ta praca dołącza nowy rodzaj i gatunek do tej rodziny –Didactylornis jii gen. et sp. nov., którego odkryto we wczesnokredowej formacji Jiufotang w zachodnim Liaoning. Zgodnie z filogenetycznymi badaniami, zarówno Didactylornisgen. nov., jak i Sapeornis tworzą siostrzaną grupę, która jest bazalna do kladu utworzonego przez Confuciusornis i wszystkich bardziej zaawansowanych ptaków, oraz posiada bardziej ścisłe relacje z krótkoogoniastymi, pygostylowymi ptakami, niż z długoogoniastymi awialanowymi. Wczesna historia pygostylowych ptaków jest ubogo udokumentowana, z wyjątkiem badań Confuciusornis i Sapeornis. OdkrycieDidactylornis jii gen. et sp. nov. dodaje nowy materiał do badań nad wczesną historią ptaków.

Holotyp: CDPC-02-08-001 (na poniższej ilustracji), prawie kompletny szkielet na kawałku łupku. Okaz znajduje się w Changzhou Dinosaur Park of China.


CDPC-02-08-001 - holotyp Didactylornis jii.
CDPC-02-08-001 – holotyp Didactylornis jii.
Źródło ilustracji: Acta Geologica Sinica 82 (1)