Eoconfuciusornis gen. nov.

Autor: Daniel Madzia, Maciej Ziegler
02.05.2008.
Zhang, F., Zhou, Z. & Benton, M.J. 2008. A primitive confuciusornithid bird from China and its implications for early avian flight. Science in China Series D-Earth Sciences 2008 51(5): 625-639.

Konfucjuszornitydy, żyjące 120-125 milionów lat temu, tworzą bazalną grupę ptaków i zawierają te najstarsze, u których stwierdzono obecność rogowego dzioba. Właśnie opisano nowy rodzaj i gatunek – Eoconfuciusornis zhengi, pochodzący z wczesnokredowej formacji Dabeigou (131 Ma) znajdującej się w Fengning w prowincji Hebei w północnych Chinach.Eoconfuciusornis to nowy i najbardziej prymitywny członek tej grupy ptaków. Rozszerza on zasięg czasowy rodziny o 11 Ma, co czyni Confuciusornithidae najdłużej żyjącą rodziną wczesnokredowych ptaków. Eoconfuciusornis i jego krewni posiadają wiele zmian w szkieletach, takich jak wyrostek grzebieniasty na kości ramiennej i grzebień na mostku, które są adaptacjami zmierzającymi do poprawy zdolności do lotu w ewolucji Confuciusornithidae.


Eoconfuciusornis zhengi - szkielet i odciski piór.
Eoconfuciusornis zhengi – szkielet i odciski piór.
Źródło ilustracji: 
Science in China Series D: Earth Sciences