Raeticodactylus filisurensis gen. et sp. nov.

Autor: Daniel Madzia, Łukasz Czepiński
12.04.2008.
Stecher, R. 2008. A new Triassic pterosaur from Switzerland (Central Austroalpine, Grisons), Raeticodactylus filisurensis gen. et sp. nov., Swiss Journal of Geosciences, pp. 1-17.

Opisany został nowy, bazalny niepterodaktyloidowy pterozaur, Raeticodactylus filisurensis gen. et sp. nov. Został on odkryty w osadach morskich z górnego triasu z Kössen (późny noryk/wczesny retyk) w centralnych Austroalpach kantonu Gryzonii (Szwajcaria). Dysartykułowany gatunek składa się z niemal kompletnej czaszki i częściowego szkieletu pozaczaszkowego. Wysoki, cienka, strzałkowy grzebień na czaszce charakteryzuje się anterodorsalnym regionem czaszki. Nie ustalono jeszcze pokrewieństwa Raeticodactylus filisurensis zAustriadactylus cristatus, jedynym triasowym pterozaurem z grzebieniem na czaszce znanym do tej pory. Odnaleziony, dorosły osobnik (okaz BNM 14524)  osiągał rozpiętość skrzydeł do 135 cm. Badania morfofunkcjonalne sugerują, żeRaeticodactylus filisurensis był dobrze wyspecjalizowanym rybożercą.


Raeticodactylus filisurensis - okaz BNM 14524. U dołu rekonstrukcja czaszki, przerywaną linią zaznaczono brakujące fragmenty.
Raeticodactylus filisurensis – okaz BNM 14524.
U dołu rekonstrukcja czaszki, przerywaną linią zaznaczono brakujące fragmenty.
Źródło ilustracji: Swiss Journal of Geosciences