Halszka Osmólska (1930-2008)

Autor: Łukasz Czepiński. Na podstawie wspomnień prof. Zofii Kielan-Jaworowskiej
02.04.2008.
31 marca 2008, po ciężkiej chorobie, w wieku 77 lat zmarła prof. dr hab. Halszka Osmólska. Urodziła się  15 września 1930 roku w Poznaniu. Studiowała biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Poznańskiego (1952-1955), a później na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1955 roku pracowała w Instytucie Paleobiologii PAN, zaś w latach 1984-1989 była jego dyrektorką. Od 1965 do 1970 roku uczestniczyła w Polsko-Mongolskich Ekspedycjach Paleontologicznych do Mongolii. Była również jednym z redaktorów Acta Palaeontologica Polonica (1975-1992) i współautorką sławnej książki „The Dinosauria”, której drugie wydanie ukazało się w 2004 roku. Halszka Osmólska wyróżniła kilkanaście nowych taksonów dinozaurów, na jej cześć został nazwany owiraptorozaur Citipati osmolskae.


Prof. dr hab. Halszka Osmólska
Prof. dr hab. Halszka Osmólska
Fot. Marzena Hmielewicz (Gazeta.pl)