Journal of Vertebrate Paleontology 28 (1)

Autor: Skrecu, Łukasz Czepiński
30.03.2008.
Jest już nowy Journal of Vertebrate Paleontology, a w nim m.in.: praca Nathalie Bardet, Marty Fernández, José Carlos García-Ramosa, Xabiera Peredy Superbioli, Laury Piñueli, José Ignacia Ruiz-Omeñaci i Peggy Vincent na temat młodocianego plezjozaura z pliensbachu (190-183 Ma) Asturii w Hiszpanii; badania S. de Valais i R. N. Melchora poświęcone ichnotaksonomii ptasiopodobnych odcisków stóp na przykładzie późnotrasiowych-wczesnojurajskich okazów z północno-zachodniej Argentyny, a także publikacja Johna R. Hornera i Marka B. Goodwina traktująca o ontogenezie czaszkowych epi-ossyfikacji u Triceratops.


1. Po lewej - okaz nowego, hiszpańskiego plezjozaura MUJA 0518a, po prawej - MUJA 0518c. 2. Fotografia pojedynczego śladu Gruipeda dominguensis (LAR-Ic 5). 3. Struktura okrywająca kość nosową (MOR 2574) u triceratopsa.
1. Po lewej – okaz nowego, hiszpańskiego plezjozaura MUJA 0518a, po prawej – MUJA 0518c.
2. Fotografia pojedynczego śladu Gruipeda dominguensis (LAR-Ic 5).
3. Struktura okrywająca kość nosową (MOR 2574) u triceratopsa.
Źródła ilustracji: Journal of Vertebrate Paleontology