Funisia dorothea gen. et sp. nov.

Autor: Dawid Mazurek, Łukasz Czepiński
22.03.2008.
Ze skał ediakrańskich południowej Australii opisano nowy, pospolity tam, gatunek organizmu o miękkim ciele, który wykazuje ciekawą formę zsynchronizowanego, grupowego wzrostu. Być może to prymitywna gąbka lub parzydełkowiec.

Organizm ów został nazwany Funisia dorothea. Takson ten to skupiska pojedynczych osobników, przypominających rurki, o podobnych rozmiarach. Rurki był skomponowane z modularnych, szeregowo powtarzających się elementów. Pojedyncze osobniki rosły, poprzez dodawanie kolejnych elementów do ich rurkowatego ciała, oraz przez odgałęzianie rurek.

Więcej informacji w Science (vol. 319; 21.03.08).


Odnalezione skamieniałości, które posłużyły do opisania nowego gatunku; rekonstrukcja przyżyciowa.
Odnalezione skamieniałości, które posłużyły do opisania nowego gatunku; rekonstrukcja przyżyciowa.
Źródło ilustracji: Science