Wulagasaurus dongi gen. et sp. nov.

Autor: Dawid Mazurek, Łukasz Czepiński
13.02.2008.
Pascal Godefroit, Hai Shulin, Yu Tingxiang, and Pascaline Lauters. New hadrosaurid dinosaurs from the uppermost Cretaceous of northeastern China.  Acta Palaeontologica Polonica 53 (1), 2008: 47-74.

Streszczenie: Kilkaset nieartykułowanych kości dinozaurów zostało wydobytych z dużego kamieniołomu w Wulaga (Prowincja Heilongjiang w Chinach), w skałach górnokredowych (mastrycht) formacji Yuliangze. Poza kośćmi Sahaliyania, inne izolowane szczątki ukazują typową dla hadrozaurinów morfologię i są zaliczano do nowego gatunku – Wulagasaurus dongi gen. et sp. nov., charakteryzującego się szczęką górną z otworami z pojedynczym, poniżej wyrostka żuchwowego, bardzo smukłą częścią zębową żuchwy, bez otworów, oraz deltopektoralny wyrostek grzebieniasty (na kości barkowej) orientowanej kranalnie. Filogenetyczne badania wskazują na to, że Wulagasaurus jest najbardziej bazalnym hadrozaurinem znam obecnie.


A) Holotyp GMH W184. Prawa część zębowa żuchwy w widoku od zewnątrz (A1) i od środka (A2); B) GMH W217.  Prawa część zębowa żuchwy w widoku od zewnątrz (B1) i od środka (B2).
A) Holotyp GMH W184. Prawa część zębowa żuchwy w widoku od zewnątrz (A1) i od środka (A2); B) GMH W217Prawa część zębowa żuchwy w widoku od zewnątrz (B1) i od środka (B2).

Źródło ilustracji: Acta Palaeontologica Polonica