Eocarcharia dinops gen. et sp. nov

Autor: Dawid Mazurek, Łukasz Czepiński
12.02.2008.
Paul C. Sereno and Stephen L. Brusatte. Basal abelisaurid and carcharodontosaurid theropods from the Lower Cretaceous Elrhaz Formation of Niger. Acta Palaeontologica Polonica 53 (1), 2008: 15-46.Streszczenie: Zostały odkryte dwa nowe teropody – bazalny abelizauryd oraz karcharodontozauryd, w skałach środkowej kredy (apt-alb, ok. 112 Ma) w formacji Elrhaz w Republice Nigru. Karcharodontozauryd, Eocarcharia dinops gen. et sp. nov. jest reprezentowany przez kilka kości czaszki i izolowane zęby. Filogenetyczne analizy dowodzą, iż był to bazalny karcharodontozauryd, podobny do Acrocanthosaurus i mniej zaawansowany niż Carcharodontosaurus czy Giganotosaurus.


MNN GAD2. A) Lewa część szczęki górnej w widoku bocznym; B) Szkic z rekonstrukcją brakujących fragmentów (linia przerywana).
MNN GAD2.
 A) Lewa część szczęki górnej w widoku bocznym; B) Szkic z rekonstrukcją brakujących fragmentów (linia przerywana).
Źródło ilustracji: Acta Palaeontologica Polonica

MNN GAD2. A) Lewa część szczęki górnej w widoku od środka; B) Szkic z rekonstrukcją brakujących fragmentów (linia przerywana).
MNN GAD2. A) Lewa część szczęki górnej w widoku od środka; B) Szkic z rekonstrukcją brakujących fragmentów (linia przerywana).
Źródło ilustracji: Acta Palaeontologica Polonica