Kryptops palaios gen. et sp. nov.

Autor: Dawid Mazurek, Łukasz Czepiński
10.02.2008.
Paul C. Sereno and Stephen L. Brusatte. Basal abelisaurid and carcharodontosaurid theropods from the Lower Cretaceous Elrhaz Formation of Niger. Acta Palaeontologica Polonica 53 (1), 2008: 15-46.

Streszczenie: Zostały odkryte dwa nowe teropody – bazalny abelizauryd oraz karcharodontozauryd, w skałach środkowej kredy (apt-alb, ok. 112 Ma) w formacji Elrhaz w Republice Nigru. Abelizauryd, Kryptops palaios gen. et sp. nov., jest reprezentowany przez pojedynczą szczękę górną, obręcz biodrową, kręgi i żebra. Kilkanaście rys, wliczając teksturę szczęki górnej, zewnętrzne odciśnięcie naczyniowych bruzd i wąskie nieorbitalne jamy, wyraźnie lokują Kryptops palaioswewnątrz Abelisauridae jako najstarszego znanego członka tej grupy.


MNN GAD1-1 - lewa część szczęki górnej w widoku bocznym.
MNN GAD1-1. A) Lewa część szczęki górnej w widoku bocznym; B) Szkic z rekonstrukcją brakujących fragmentów.
Źródło ilustracji: Acta Palaeontologica Polonica