Nowa praca o ewolucji ssaków w mezozoiku

Autor: Dawid Mazurek
14.12.2007.
Nature (450) z 13-tego grudnia 2007 r. znajdziemy pracę przeglądową na temat ewolucji ssaków w mezozoiku „Transformation and diversification in early mammal evolution„, autorstwa znanego specjalisty w tej dziedzinie – Zhe-Xi Luo. Tekst wzbogacają przejrzyste ryciny (aby zobaczyć powiększenie, należy kliknąć na odpowiedni rysunek):

Filogeneza ssaków - aktualny stan wiedzy.
Ryc. 1 – Filogeneza ssaków – aktualny stan wiedzy. 
Źródło: Nature (450, 1011-1019)


Różnorodność niszowa. Pierwsza kolumna od lewej - tradycyjny obraz ssaków mezozoicznych jako odpowiedników dzisiejszych ryjówek. Kolejne kolumny - nowe odkrycia świadczące o istnieniu odpowiedników współczesnych: wydr, szopów, mrówkojadów, wiewióreczników, czy wiewiórek latających.
Ryc. 2 – Różnorodność niszowa. Pierwsza kolumna od lewej – tradycyjny obraz ssaków mezozoicznych jako odpowiedników dzisiejszych ryjówek. Kolejne kolumny – nowe odkrycia świadczące o istnieniu odpowiedników współczesnych: wydr, szopów, mrówkojadów, wiewióreczników, czy wiewiórek latających.
Źródło: Nature (450, 1011-1019)