Glacialisaurus hammeri

Autor: Dawid Mazurek, Tomasz Sokołowski, Sebastian Oziemski, Daniel Madzia
03.12.2007.
Smith, N.D. & Pol, D. 2007. Anatomy of a basal sauropodomorph dinosaur from the Early Jurassic Hanson Formation of Antarctica. Acta Palaeontologica Polonica 52 (4): 657–674. Glacjalizaur (Glacialisaurus) to rodzaj bazalnego zauropodomorfa z wczesnojurajskiej formacji Hanson (Antarktyda). Znany jest tylko jeden gatunek, opisany formalnie w 2007 roku przez Nathana D. Smitha i Diega Pol w periodykuActa Palaeontologica Polonica – Glacialisaurus hammeri. Nazwa rodzajowa tego dinozaura pochodzi od łacinskiego glacialis, czyli: lodowaty, mrożony; a epitet gatunkowy honoruje paleontologa dra Williama R. Hammera. Skamieniałości odkryto na górze Kirkpatrick w regionie lodowca Beardmore podczas wykopalisk w latach 1990-1991. Odnaleziono następujące kości: holotyp – FMNH PR1823 (artykułowane: niekompletna prawa kość skokowa, dystalne części medialnych i lateralnych kości stępu i niekompletne prawe śródstopie), oraz materiał dodatkowy – FMNH PR1822 (dystalna część lewej kości udowej). Z tych samych osadów opisano też teropoda Cryolophosaurus ellioti. Analiza filogenetyczna wykazała, że glacjalizaur to nieeuzauropodowy zauropodomorf, bardziej zaawansowany od najbardziej bazalnych rodzajów zauropodomorfów, tj. Saturnalia,Thecodontosaurus, Efraasia i Plateosaurus. Najbliższymi krewnym dinozaura są Coloradisaurus z Argentyny i przede wszystkimLufengosaurus z Chin.

Aby zobaczyć drzewo filogenetyczne glacjalizaura, kliknij „Czytaj więcej”

Darmowy PDF


Rekonstrukcja Glacialisaurus hammeri
Rekonstrukcja Glacialisaurus hammeri 
Źródło: pangeaworld.it
Drzewo filogenetyczne glacjalizaura
Drzewo filogenetyczne glacjalizaura
Źródło: Acta Palaeontologica Polonica