Xenoposeidon proneneukos

Autor: Łukasz Czepiński, Daniel Madzia, Sebastian Oziemski, „Broker”
15.11.2007.
Nowoopisany zauropod to Xenoposeidon proneneukos Taylor & Naish, 2007. Jego ponowne odkrycie zostało oznajmione w lutym 2006 roku. Pojedynczy kręg o oznaczeniu holotypowym BMNH R2095 ma ok. 30 cm wysokości oraz 20 cm długości i jest jedynie fragmentem całego kręgu, którego pozostała część wraz z szkieletem się nie zachowały. Kręg ten odkrył w 1893 roku Richard Lydekker. Początkowo badacz zasugerował, iż skamieniałość należy do (unieważnionego obecnie) Cetiosaurus brevis (znany później jako Morosaurus brevis, a współcześnie jako Pelorosaurus conybearei).

Dopiero 113 lat po odnalezieniu kości została ona uznana za nowy ważny rodzaj. Początkowo (2006) został on wzięty za przedstawiciela nowej rodziny lub grupy zauropodów. Obecnie jednak klasyfikuje się go jako bazalnego neozauropoda. Istnieje jednak wiele hipotez mówiących o jego systematyce- według autorów opisu może on należeć do Diplodocoidea (prawdopodobnie Rebbachisauridae), Macronaria (prawd. Camarasauridae) lub Titanosauriformes (Brachiosauridae lub Titanosauria). Xenoposeidon ważył 8 t, jego długość w przybliżeniu szacuje się na 15-20 m, zaś wysokość na 7-8 m. Szczątki gada zostały odnalezione we wschodnio-południowej Anglii w Sussex. jego nazwa oznacza „nieznany/obcy Poseidon”.
Taylor, Michael P., and Darren Naish. 2007. An unusual new neosauropod dinosaur from the Lower Cretaceous Hastings Beds Group of East Sussex, England. Palaeontology 50 (6): 1547-1564.

News dotyczący kręgu BMNH R2095 (lipiec 2006)Kręg krzyżowy BMNH R2095 
zdjęcie pochodzi z tej strony


Drzewo filogenetyczne ksenoposejdona
rysunek pochodzi z tej strony