Rekin jedzący płaza jedzącego rybę

Autor: Łukasz Czepiński, Tomasz Sokołowski
10.11.2007.
Ta rzadka skamieniałość, pochodząca sprzed 290 Ma, została znaleziona w płytkich, przybrzeżnych wodach słodkowodnego jeziora Saar – Nahe leżącego w południowo zachodnich Niemczech. Jest to jedyna skamieniałość która przedstawia trójogniwowy, prehistoryczny łańcuch pokarmowy. Ostatni posiłek zwierzęcia bardzo rzadko zachowuje się, ponieważ żrące kwasy szybko wybuchają w żołądku, rozkładając reszty pokarmu, zanim zwierze zdąży skamienieć. Ale w tym przypadku, „rekin nie umarł, zatonął i rozłożył się, prawdopodobnie wciąż żył gdy został złapany w pułapkę (być może osunęła się ziemia z okolicznego wzgórza)” – powiedział Jürgen Kriwet, paleontolog z Berlińskiego Muzeum Przyrody, współautor odkrycia.


Zdjęcia skamieniałości i rekonstrukcja rzadkiej skamieniałości
Zdjęcia skamieniałości i rekonstrukcja rzadkiej skamieniałości
rysunek pochodzi z tej strony