Pradhania gracilis

Autor: Sebastian Oziemski, Tomasz Singer
02.11.2007.
Pradhania Kutty, Chatterjee, Galton i Upchurch, 2007- nazwa rodzajowa jest uhonorowaniem Dhuiya Pradhan- kolekcjonera skamieniałości, który od wielu lat współpracuje i dostarcza do Information Sciences Institute (ISI) prehistoryczne szczątki. Epitet gatunkowy został nadany ze względu na gracylną (smukłą) naturę dinozaura. Według autorów opisu Pradhania jest bazalnym zauropodomorfem, lecz odwołuje się on do terminuincertae sedis- takson trudny lub niemożliwy do zaklasyfikowania. Podkreśla jednak, że zwierze to pomimo dużego podobieństwa w budowie kości kończyny przedniej do rodzajów takich jakSaturnalia (Brazylia) i Thecodontosaurus (Wielka Brytania), ma dużo wspólnego z plateozaurydami (np. Plateosaurus z Niemiec i Szwajcarii). Z tego tez powodu nie wyklucza przynależność dinozaura do kladu Plateosauria (sensi Yates, 2007). Holotyp zwierzęcia (ISI R265) składa się na: niekompletny szkielet nieomal dorosłego osobnika, znaleziony w pobliżu skupiska, na jego powierzchni, składa się z kilku elementów czaszki, kręgów (2 szyjne, 1 krzyżowy) i dużo fragmentów lewej dłoni. Osiągała prawdopodobnie do 4 metrów długości.
Drzewko filogenetyczne pradhanii można zobaczyć, klikając „Czytaj więcej”


Pojedyncze kości Pradhania gracilis (ISI R 265). 1-3 lewa kość szczękowa w widokach : bocznym środkowym i wewnętrznym; 4 zrekonstruowana kość napotyliczna w widoku tylnym; 5-7 rostralna (przednia) część lewej kości zębowej widoki : boczny, środkowy i grzbietowy (z rekonstruowaną prawą); 8-11 porównanie kształtów zębów wszystkie od strony wargowej 8, 9, Pradhania n. gen., 10, Thecodontosaurus (after Galton, 1984b); 11, Azendohsaurus Dutuit, 1972 (after Galton, 1984b); 12 trzeci krąg szyjny widok boczny z prawej strony; 13 krąg krzyżowy widok tylny; 14-21 elementy lewej dłoni, 14-16 kość pierwszego śródręcza widoki : górny, środkowy, dolny; 17-19 paliczek pierwszego palca widoki : przedni(?), górny, dolny; 20-21 pazur I palca widoki : boczny i górny. Objaśnienia : aof - okno przedoczodołowe, d - kość zębowa, m- kość szczękowa, soc- kość napotyliczna, sym- symfyza (połączenie żuchwy).
Pojedyncze kości Pradhania gracilis (ISI R 265). 1-3 lewa kość szczękowa w widokach : bocznym środkowym i wewnętrznym; 4 zrekonstruowana kość napotyliczna w widoku tylnym; 5-7 rostralna (przednia) część lewej kości zębowej widoki : boczny, środkowy i grzbietowy (z rekonstruowaną prawą); 8-11 porównanie kształtów zębów wszystkie od strony wargowej 8, 9, Pradhania n. gen., 10, Thecodontosaurus (after Galton, 1984b); 11, Azendohsaurus Dutuit, 1972 (after Galton, 1984b); 12 trzeci krąg szyjny widok boczny z prawej strony; 13 krąg krzyżowy widok tylny; 14-21 elementy lewej dłoni, 14-16 kość pierwszego śródręcza widoki : górny, środkowy, dolny; 17-19 paliczek pierwszego palca widoki : przedni(?), górny, dolny; 20-21 pazur I palca widoki : boczny i górny. Objaśnienia : aof – okno przedoczodołowe, d – kość zębowa, m- kość szczękowa, soc- kość napotyliczna, sym- symfyza (połączenie żuchwy).
Rysunek pochodzi 
Journal of Paleontology

Uogólnione drzewko filogenetyczne ukazujące prawdopodobną klasyfikację nowego taksonu.
Uogólnione drzewko filogenetyczne ukazujące prawdopodobną klasyfikację nowego taksonu.