Tropy dromeozaurów z Chin

Autor: Tomasz Singer, za pośrednictwem dr Gerarda Gierlińskiego
26.10.2007.
W południowych Chinach w skałach powstałych tuż pod koniec późnej kredy znaleziono tropy dwóch przedstawicieli rodziny dromeozaurów, o czym miały przede wszystkim świadczyć odciski dwóch palców. Pierwszy należał do sredniej wielkości gatunku i równoległe ślady kilku osobników świadczą o stadnym trybie życia. Drugi natomiast należał do rodzaju rozmiarami zbliżonego do Utahraptor. Dobrze by było znaleźć jego kości. To pokazuje, że jeszcze wiele niesamowitych odkryć przed nami.