Zhejiangosaurus lishuiensis i Yunnanosaurus youngi sp. nov

Autor: Sebastian Oziemski
16.08.2007.
Zhejiangosaurus (Lü, Jin, Sheng, Li, Wang i Azuma) to nowoopisany rodzaj nodozauryda z późnej kredy. Nazwa dinozaura oznacza „liszujski jaszczur z Zhejiang”. Pochodzi ona od nazw regionu Lishui i prowincji Zhejiang w Chinach, gdzie znaleziono skamieniałości zwierzęcia. Jego szczątki składają sie z kości miednicznych, kości udowej oraz kręgów piersiowych. Opisany gatunek to Z. lishuiensis (Lu et al., 2007).


Zhejiangosaurus lishuiensis
Zhejiangosaurus lishuiensis
rysunek pochodzi z tej strony

Yunnanosaurus youngi sp. nov. (Junchang Lu, Tianguang Li, Shimin Zhong, Yoichi Azuma, Masato Fujita, Zhiming Dong i Qiang Ji)- jest to nowy gatunek z rodzaju Yunnanosaurus z rodziny Yunnanosauridae (Yunnanosaurus+Jingshanosaurus), którego skamieniałości znaleziono w Formacji Zhanghe w Prowincji Yunnan (Chiny). Junanozaurydy były do niedawna rodziną monotypową, do której należał jedynie jeden rodzajYunnanosaurus z pojedynczym gatunkiem Y. hangi (Young, 1942; = Y. robustus, Young, 1951). Po opisaniu dzindżsanozaura oraz nowego gatunku junanozaura, okazało się, że była ona bardziej zróżnicowana niż do tej pory sądzono. Yunnanosaurus youngi sp. nov. jest niewątpliwie większy od Y. hangi. Osiągał on bowiem około 13 metrów długości, kiedy jego kuzyn zaledwie 7 m. Szczątki nowoopisanego gatunku pochodzą z środkowej jury (Y. hangi- wczesna jura) i składają się z: kręgów, żeber, kości obręczy barkowej, kości kończyn oraz fragmentów czaszki. Epitet gatunkowy pochodzi od nazwiska odkrywcy i autora opisu rodzaju, chińskiego paleontologa C. C. Younga.


Yunnanosaurus youngi sp. nov
Yunnanosaurus youngi sp. nov
rysunek pochodzi z tej strony