Dawni sąsiedzi

Redaktor: Dawid Mazurek
09.08.2007.
Dotychczas uważano, że Homo erectus był ogniwem łączącym dwa gatunki hominidów – starszego H. habilis i młodszego H. sapiens. Znaleziska z Gruzji (słynne stanowisko Dmanisi) uprawdopodobniały hipotezę, że korzeni H. erectus faktycznie należy szukać wśród H. habilis. Nowe odkrycia z Kenii (Jezioro Turkana) karzą nam zmienić ten prosty obraz. Zamiast anaganezy mamy raczej do czynienia z ewolucją sympatryczną. Wyjątkowo mała czaszka H. erectus i żuchwa jednego z ostatnich H. habilis, znalezione w osadach formacji Koobi Fora, wskazują, że oba gatunki współegzystowały ze sobą na jednym terenie przez prawie 0,5 Ma. Małe rozmiary czaszki H. erectus(wielkość porównywalna z czaszkami H. habilis) wskazują na silny dymorfizm płciowy u tego gatunku (cecha dość prymitywna); dodatkowo pokazują, że rozróżnienie gatunkowe rozpatrywanych hominidów możliwe jest niezależnie od różnic wynikających z wielkości.

Więcej w Nature: http://www.nature.com/…

 

Po polsku:http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,4375348.html ihttp://wiadomosci.onet.pl/1586118,11,item.html