Prawie kompletny szkielet młodocianego zauropoda z Wyoming

Redaktor: �ukasz Czepi�ski
13.07.2007.
Został opisany prawie kompletny szkielet młodocianego zauropoda z formacji dolnego Morrison (późna jura, kimeryd) z Howe Ranch w Bighorn County w stanie Wyoming. Okaz składa sie z połączonych stawami kręgów z okolicy środku szyi oraz środku ogona, oraz kości kończyn, jednak brakuje kości czaszki i żuchwy. Wysokość w ramionach tego okazu szacuje się na 67 cm, a całkowita długość ciała mogła dochodzić do 200 cm. Poza tym, są inne morfologiczne cechy wskazujące na jego niedojrzałość. Duża łopatka, krótka szyja i ogon oraz wydłużony kości kończyn w stosunku do ogólnego rozmiaru ciała wskazują na przerwany przez śmierć wzrost tego osobnika.

Struktury pneumatyczne w kręgosłupie okazu SMA 0009 pokazując pneumotyzację w tym indywidualnym szkielecie pozaczaszkowym, rzucają nowe światło na wczesny, ontogenetyczny rozwój  kręgowej pneumatyki u zauropodów.

Okaz ten wykazuje cechy charakterystyczne dla diplodoków (np. bardzo wydłużona, smukła łopatka, ze stopniowo grzbietowo-brzusznym rozciągniętym końcem dystalnym). Mimo że kilka rodzajów diplodoków, np. Diplodocus, Apatosaurus i Barosaurus, są znane ze stanowisk nieopodal Howe Ranch, identyfikacja tego okazu jest trudna, ze względu na dużą ilość wariacji ontogenetycznych.


 Rekonstrukcja kości okazu SMA 0009

Rekonstrukcja kości okazu SMA 0009
zdjęcie pochodzi z tej strony