Pierwszy odkryty w Europie stegozaur

Redaktor: �ukasz Czepi�ski
06.02.2007.
Skamieniałości stegozaurów odkrywano dotychczas na terenie Ameryki Północnej,
jednak w ostatnim czasie naukowcy odkryli szkielet tego roślinożernego dinozaura w Portugalii.
Jak to było możliwe? Naukowiec Fernando Escaso tłumaczy to w sposób następujący:
„Wybrzeża obydwu kontynentów, w mezozoiku były położone bardzo blisko, więc między
nimi od czasu do czasu mogły powstawać jakieś przejścia”.Naukowcy odkryli skamieniałości Stegosaurus (zęby, kręgosłup, kości nóg) niedaleko miasta
Batalha, w środkowej części Portugalii. Wstępne badania wykazują, że między okazem
europejskim a północnoamerykańskim nie występują żadne różnice, co sugeruje, że
portugalski stegozaur jest osobnikiem z gatunku Stegosaurus ungulatus. Stegosaurus
rysunek pochodzi z tej strony