Dashanpusaurus dongi

Redaktor: �ukasz Czepi�ski
18.11.2006.
Dashanpusaurus dongi – Peng, Ye, Gao, Shu i Jiang (2006). Nowy kamarazaur pochodzący z środkowej jury. Jego szczątki odkryto w formacji Xiashaximiao w Dashanpu w Chinach. Został odkryty w 2005 roku. Dotąd był przetrzymywany w Zigong Dinosaur Museum, dopiero niedawno został dokładnie opisany na podstawie 6 kręgów szyjnych 12 kręgów grzbietowych, 33 ogonowych, lewej obręczy kończyny przedniej, lewej kości łokciowej i kończyny tylnej holotypu (ZDM 5028) i 12 kręgów grzbietowych, kilku żeber, lewej obręczy kończyny tylnej, lewej kości ramieniowej i kości ramieniowej paratypu (ZDM 5027).Prawdopodobnie tak wyglądał daszanpuzaur
rysunek pochodzi z tej strony