Fusuisaurus zhaoi

Redaktor: �ukasz Czepi�ski
05.11.2006.
Fusuisaurus zhaoi – Mo, Wang, Huang Z., Huang X. i Xu (2006). Nowy tytanozaur z wczesnej kredy z Guangxi, w Chinach. Opis został oparty na częściowym szkielecie z wczesnokredowych skał w formacji Napai w Guangxi. Odnaleziono lewą część miednicy, kość łonową, większość z kości grzbietu oraz kość udową. Fusuisaurus zhaoi jest unikalnym połączeniem cech większości znanych zauropodów. Przedstawia osobistą synapomorfię w Titanosauriformes. Daje kolejne dowody na to, ze tytanozaury wywodzą się z Azji. Prawdopodobnie był to jeden z największych wczesnokredowych zauropodów.Prawdopodobnie, fusuizaur tak właśnie wyglądał
rysunek pochodzi z tej strony 
Zmieniony ( 05.11.2006. )