Szczątki mamuta odnaleźli nad Łabą czescy paleontolodzy

Redaktor: �ukasz Czepi�ski
01.10.2006.
Fragmenty miednicy mamuta odnaleźli ostatnio czescy paleontolodzy podczas wykopalisk w centrum Usti nad Łabą. Znalezisko pochodzi z okresu paleolitu – informuje serwis internetowy „Prague Daily Monitor”.Rekonstrukcja mamuta
rysunek pochodzi z tej strony 

W trakcie prac wykopaliskowych, które prowadzono w centrum Usti nad Łabą, miasta w północnych Czechach, badacze natknęli się na wiele fragmentów kostnych pochodzących z okresu paleolitu. Pośród nich znalazła się również potrzaskana miednica mamuta. To rzadkie znalezisko w tym rejonie – podkreślają czescy paleontolodzy.

Czescy specjaliści nie dokonali jeszcze dokładnego datowania znaleziska, wszystko jednak wskazuje na jego pochodzenie z epoki paleolitu. Kości zostały złożone do ziemi pomiędzy 30 a 20 tys. lat temu.

źródło: eduskrypt.pl/PAP