Czteroskrzydły archeopteryks?

Autor: Dawid Mazurek
23.09.2006.
Ostatni numer Paleobiology przynosi ciekawy artykuł. Ponowne przebadanie skamieniałości Archaeopteryx lithographica doprowadziło Nicka Longricha do wniosku, że praptak posiadał na tylnych kończynach lotki! U nowego archeopteryksa nogi odpowiadają za 12% powierzchni lotnej zwierzęcia, jest to stan prymitywniejszy niż u Microraptor gui. To sprawia, że archeopteryks staje się jeszcze bardziej „przejściowy” i możliwy do wpasowania w kontekście hipotezy „trees down”, wedle której ptaki nauczyły się latać poprzez szybowanie z drzew, na które się wdrapywały – alternatywna teza mówi, że mogły tego dokonać wzbijając się w powierze podczas biegu („ground up”). Nowa rekonstrukcja ma znaczenie dla postulatów Gregorego Paula, który twierdzi jakoby dromeozary miały być wtórnie nielotne. Wydaje mi się też, że ta bliskość mikroraptora i archeopteryksa wspiera monofylię Aves zakwestionowaną przez Mayra i współprac.


rys. Dawid Mazurek
Zmieniony ( 23.09.2006. )