Maiaspondylus – nowy rodzaj ichtiozaura z dolnej kredy zachodniej Kanady

Redaktor: �ukasz Czepi�ski
21.09.2006.
Nowa fauna dolnokredowych (albskich) ichtiozaurów, na którą składa się przynajmniej jeden nowy rodzaj i gatunek, została odkryta w osadach formacji Loon River w Hay River, Terytoria Północno-Zachodnie, Kanada. Wszystkie kredowe ichtiozaury były dotychczas zaliczane do jednego rodzaju, Platypterygius. Materiał z formacji Loon River, jednakże, nie odpowiada diagnozie Platypterygius i jest wystarczająco odmienny, by uprawomocnić ustanowienie nowego rodzaju i gatunku ichtiozaura.


Ophtalmosaurus – inny przedstawiciel ichtiozaurów
rysunek pochodzi z tej strony

Maiaspondylus lindoei (nowy rodzaj i gatunek) jest odróżnialny od wszystkich innych ichtiozaurów dzięki następującym cechom: głęboko zachodzącemu kontaktowi jugale i kości szczękowej; tylnym zębom z gładkimi koronami; rowkowanenemu cementum; językowemu wygięciu i implantacji w rowku zębowym; oraz kości ramieniowej o izomorficznych: bliższym i dalszym końcu, ukazującej trzy powierzchnie stawowe dalsze, wśród których środkowa jest mniejsza od bocznych. Opisano holotyp i materiał dodatkowy, a powiązania Maiaspondylus z innymi oftalmozaurami przedyskutowano.