Umoonasaurus – wczesnokredowy plezjozaur z Australii

14.07.2006.
Umoonasaurus demoscyllus (Kear, B.P., Schroeder, N.I. i Lee, M.S.Y., 2006) – nowoopisany wczesnokredowy (apt-alb) wczesny plezjozaur odkryty w Australii. Umoonazaur był mały (osiągał długość około 2,5 metra). Wyglądem przypominał pliozaura. Odnaleziono kilka prawie kompletnych szkieletów (jeden z dobrze zachowaną czaszką jest jednym z najlepiej zachowanych szkieletów kręgowców jakie kiedykolwiek odkryto).


Artystyczna wizja głowy Umoonasaurus.
Rysunek pochodzi z tej strony.