Najstarsze skamieniałe dowody życia na Ziemi?

09.06.2006.
Dziwnie ukształtowane twory, obecne w australijskich skałach, mają pochodzenie biologiczne – ustalili naukowcy publikujący w najnowszym „Nature”. Tym samym liczące prawie 3,5 mld lat struktury byłyby najstarszym, skamieniałym dowodem życia na Ziemi.


  
Skamieniałe stromatolity
Zdjęcia pochodzą kolejno z tych stron: (od lewej): 1 2 3  

Chodzi o stromatolity, czyli obecne wewnątrz skał twory złożone z cienkich warstewek węglanu wapnia. Przypominają kształtem stożki lub rozgałęzione kolumny. Mają od kilku milimetrów do ponad 10 m.

Publikacja w „Nature” dotyczy badań stromatolitów w skałach formacji Pilbara w stanie Australia Zachodnia.

   Twory te opisano po raz pierwszy niemal 30 lat temu, co wywołało debatę na temat ich natury. Część naukowców opowiedziała się za ich mineralnym pochodzeniem – uznano, że są to twory chemiczne, związane z pradawną aktywnością szczelin geotermalnych (skały, w których znaleziono stromatolity, miliardy lat temu znajdowały się w ciepłym morzu).

Inni twierdzili, że są to skamieniałości, i że powstały w wyniku oddziaływania mikroorganizmów z osadami skalnymi.

   Bogatą w stromatolity skałę o długości ponad 10 km. zbadała Abigail Allwood z Uniwersytetu Macquarie w Sydney i jej współpracownicy z Australii i Kanady. Stwierdzili, że „twórcami” australijskich stromatolitów są mikroorganizmy sprzed prawie 3,5 mld lat.

   Udało się rozpoznać siedem typów stromatolitów o różnych kształtach. Niektóre mają kształt stożków, inne przypominają budową opakowania na jajka. Ich złożoność – jak dowodzą badacze – przemawia za tym, że są czymś więcej niż tylko związkami chemicznymi.

   Naukowcy sugerują, że najbardziej sprzyjającym miejscem do powstania życia na młodej Ziemi mogły być okolice szczelin hydrotermalnych (znajdujących się w dnie oceanicznym punktów erupcji lawy i wód przesyconych gazami).

źródło: PAP