Niektóre dinozaury były trawożerne

18.11.2005.

Znaleziono pierwszy dowód na to, że kiedyś na Ziemi żyły trawożerne dinozaury – czytamy w najnowszym „Science”.

Badacze odkryli maleńkie kawałki skrzemieniałych roślin trawiastych w skamieniałych odchodach zauropodów, które w późnej kredzie (ok. 65 mln lat temu) zamieszkiwały obszar dzisiejszych
Indii.

Skrzemieniałe komórki lub tkanki roślin znalezione przez naukowców nazywane są fitolitami. Ich różnorodność w analizowanych dinozaurzych odchodach może świadczyć także o tym, że w okresie
kredy istniało znacznie więcej gatunków roślin trawiastych niż dotychczas sądzono.

Zauropody musiały żywić się trawami, jednakże nie były one głównym składnikiem diety. Zawartość traw w odchodach tego zwierzęcia była bowiem zbyt niska – oceniają naukowcy.

źródło: PAP