Polsko-Ukraińskie badania na Podolu

Redaktor: �ukasz Czepi�ski
05.08.2005.
Projekt badawczy – rozpoczęty w 2004 roku i przewidziany do marca 2006 roku jest finansowany przez NATO. System grantów NATO przeznaczony jest na wspieranie naukowej współpracy między krajami członkowskimi i krajami partnerskimi.