Znaleziono szczątki praczłowieka

06.03.2005.
Naukowcy sądzą, że znaleziono naszego najstarszego przodka, który potrafił chodzić na dwóch nogach.