Prastary krokodyl z Australii

01.03.2005.
Nowy gatunek krokodyla sprzed 40 milionów lat odkryto w tropikalnej Australii. Znalezisko to częściowo wypełnia lukę w naszej wiedzy na temat ewolucji krokodyli – zwierząt, które niewiele się zmieniły w stosunku do swoich przodków.